Halmleverandørforeningen er en uafhængig forening med sekretariat ved Landbrug & Fødevarer på Axelborg.

Halmleverandørforeningen ledes af en bestyrelse.

Foreningen arbejder for at sikre gode forhold for halmleverandører samt udnyttelse af halm til energiformål.

Foreningen skaber bedre muligheder og bedre politisk forståelse for anvendelse af halm til bl.a. energiformål, nonfood m.m. ved at fastholde en god kontakt til aftagere af biomasse, det politiske system, styrelser m.m.

Foreningen skal varetage og styrke halmleverandørernes interesser.