Privatlivspolitik for Danske Halmleverandører

 

 1. Dataansvarlig

   

  De Danske Halmleverandører

  Axelborg, Axeltorv 3

  1609 København V

   

  Mail: halm@lf.dk

  Tlf.: 33 39 46 91

  CVR : 26999839

   

   

 2. Brug af personoplysninger

  Danske Halmleverandører varetager opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og virksomheder. Vi indsamler og anvender personoplysninger til følgende formål:

  Levering af vores ydelse: Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering af ydelser til vores medlemmer. Vores ydelser - fra medlemsservice til fælles løsninger, der understøtter politisk interessevaretagelse og økonomisk og kontrakt assistance mv. - er nærmere beskrevet på vores hjemmeside http://danskhalm.dk/

   

   

 3. Kategorier af personoplysninger

  Vi indsamler følgende oplysninger om dig til hvert af de nævnte formål:

 1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dine telefonnumre og andre lignende kontaktdata

 2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit, CVR nummer, samt medlemsnumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.

 3. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data.  

 4. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold.

 5. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til os. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.

   

   

 1. Kilder

  Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig

 2. Leverandører og aftagere, f.eks. kraftvarmeværker, biogasanlæg, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.

   

   

 1. Behandlingsgrundlag

  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag i forhold til levering af vores ydelser:

 1. Generelle forretningsbetingelser

 2. Rådgivningsaftaler

 3. Samtykker

 4. Lovgrundlag

   

   

 1. Videregivelse af dine personlige oplysninger

  Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

  Databehandler virksomhed Landbrug & Fødevarer, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.

   

  Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

   

   

 2. Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.

 2. For at overholde en retlig forpligtelse.

 3. Til videnskabelige eller statistiske formål.

 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

   

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere en ydelse til dig, opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Vi tilstræber at opbevaring af særlige personoplysninger begrænses mest muligt.

 

 

 

 1. Dine rettigheder
  Du har følgende rettigheder:

 1. Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 2. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 3. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 4. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

 5. Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

 6. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

   

  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til halm@lf.dk.

   

  Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.