05.09.09

Der har i denne høst været en del brande i lagre med halm. Senest er der brændt 3.000 halmballer af ved Slagelse.

Foreningen opfordrer til at sikre lagrene og følge Beredskabsstyrelsens vejledning om oplag af halm.