Net forsøg aflyst
20.12.10

Tilpasning af modellen for fugtmåling
06.12.10
Vattenfall og DONG har det seneste år, kørt nogle tests af fugtmåling i halmballerne som modtages på værkerne.

Udfasning af halm på centrale kraftvarmeværker
04.12.10
På de centrale kraftvarmeværker hvor halm benyttes til samfyring med kul, er der planer om fremtidig nedsat forbrug af halm.

Samfyring af halm og kul
01.07.10
Som følge af målsætningerne i regeringen og hos DONG Energy om, at blive fossilfri, er vi rendt ind i et paradoks som får betydning for halm forbruget.