20.12.10
Der har været igangsat en proces, der skulle føre til et forsøg på transport af halm til Fynsværket uden net. Dette er sat i bero igen.
 
Forsøget køres ikke på baggrund af et svar modtaget fra Odense Politi, der bl.a. fortæller om at de siden åbningen af Fynsværkets halmkedel, har modtaget et antal klager over halmtransporter. De vurderer derfor ikke, det er en god ide med et sådant forsøg, da det ikke vurderes at give mindre spild uden net.
 
Hvis der spildes halm fra transporter, der er til gene for den øvrige trafik, kan det medføre bøde.
 
På den baggrund er det besluttet at sætte forsøget i bero.