04.12.10

På de centrale kraftvarmeværker hvor halm benyttes til samfyring med kul, er der planer om fremtidig nedsat forbrug af halm.

Det sker som følge af ønsket om fossilfri energi, hvor kul skal skiftes ud med biomasse. Her har halmen nogle egenskaber, der ikke gør den til førstevalg af nyt brændsel. Først og fremmest er det letter og billigere for værkerne at skifte til træpiller, der kan benytets i kulkedlerne uden store ombygninger til nyt håndteringssystem til indtag. Samtidigt vil kulkedlerne have problemer med indholdet af salte i halmen (KCl) som vil være meget aggressivt mod metallet.

Der er aktuelle planer om stop med kul på Studstrup, da Århus by ønsker kulfri varemproduktion. Herudover er der planer om lukning af en kulkedel på Enstedværket, hvor det kan betyde lavere halmforbrug, da der så kun skal produceres varme til det lokale fjernvarmenet. De første lukninger af kedler forventes at ske fra januar 2012. 

Danske Halmleverandører arbejder aktivt på at finde nye steder til afsætning af halmen. Der arbejdes på at finde virksomheder, mindre landsbyer og nye teknologier som kan aftage større eller mindre mængder halm - hurtigst muligt. Der er etableret flere indledende kontakter.