DONG omfordeling af halm 2011
23.12.11
Den vanskelige halmbjærgningssæson med halmmangel til følge har konsekvenser for driften af DONGs anlæg i det meste af landet. Her er en orienteringsskrivelse fra DONG Energy til leverandørerne, udsendet den 22. december 2011.

Glædelig jul
23.12.11
Bestyrelsen i Danske Halmleverandører ønsker en glædelig jul

Udskudt levering til 2012
02.12.11
DONG tilbyder nu deres leverandører at levere den mængde halm som ikke kan leveres i år til næste år.

Senere opstart 2011
05.11.11
Enkelt har ytret usikkerhed om leveringen i 2011 og 2012, grundet det meget lave forbrug her i starten af november.

Nedbørsdata 2011
18.10.11
Videncentret for Landbrug har til Danske Halmleverandører og Landbrug & Fødevarer fremstillet nogle nedbørskort, der viser nedbør, mer-nedbør, aktuel nedbør/norm. nedbør og antal tørvejrsdage.

Er der force majeure
04.10.11
Det er vigtigt at forholde sig til, sin kontrakt med energiselskabet i den nuværende situation. Der er stor forskel på kontrakter.

Høst 2011: DONG vejrlig
28.09.11
DONG har udsat datoen for indbretning af reduktion i kontraktmængde på grund af vejrlig.

Vattenfall indeks prisregulering
12.09.11
Vattenfall har udsendt brev om regulering af priser på flerårige kontrakter til Fynsværket og kontrakter til Køge med den nye regulering. Se mere

Halmdating
12.09.11
Brug haldating til at finde eller sælge halm.

Nyhedsbrev 1
05.09.11
Her er det første nyhedsbrev fra Danske Halmleverandører, som udsendes til medlemmer som har registreret deres mail adresse her på foreningens hjemmeside (HUSK medlemsnummer).
Nyhedsbrevet er udsendt den 24. august 2011.

Udsendelse af information til medlemmerne
01.07.11
Alle medlemmer af Danske Halmleverandører har for nyligt modtaget et brev, med information om fremtidig medlems information fra foreningen vi e-mail.
Den nemmeste løsning er, at udfylde dette skema hvorefter man automatiske er på listen. Der forventes første udsendelse af nyhed på mail i august.

Årsmøde 2011
22.03.11
Læs referatet fra årsmødet samt debatmødet og se præsentationerne