04.10.11

Det er vigtigt at forholde sig til, sin kontrakt med energiselskabet i den nuværende situation. Der er stor forskel på kontrakter.

Kan du ikke leve op til din halmkontrakt?
Der er flere forskelligt typer af kontrakter der er anvendt i forbindelse med levering af halm til energiselskaber. Derfor er det i første omgang vigtigt at finde ud af hvilken kontrakt man har. Her skal man finde punktet som handler om force majeure, vejrlig eller lignende.

I de seneste DONG kontrakter findes en vejrligsklausul, der giver mulighed for at melde op til 20 pct. at kontraktmængde fra, mod betaling af en bod på 104,54 kr pr tons. Alle med den type kontrakter har modtaget et brev fra DONG Energy, hvor der er givet udsættelse til den 14. oktober i fristen for at meddele hvor meget halm der kan leveres. Det er MEGET vigtigt, at denne skrivelse KUN skal benyttes såfremt man kan levere mellem 80 og 100 pct. af den aftalte mængde halm.
Kan man IKKE levere 80 pct. skal man STRAKS indsende meddelelse til DONG Energy og forklare at der bliver problemer med at leve op til de indgåede kontrakter og man varsle en force majeure. Der er udarbejdet et forslag til hjælpe tekst, som kan finde her.
Det er vigtigt, at du beskriver din egen situation og hvilke ekstra tiltag du har gjort for at leve op til kontrakten.

Seneste melding fra DONG Energy er, at de ikke anser situationen som en force majeure situation, da de ikke mener der er tale om naturkatastrofe. Danske Halmleverandører er ikke enig i den tolkning og tager dialog med DONG Energy om dette forhold.  

Andre kontrakter

Har du andre kontrakter, skal du læse den igennem og evt. kontakte en konsulent for en tolkning af de muligheder, der er i dine kontrakter. Generelt er det vigtigt, at der tages kontakt til aftageren og meddeler at man forventer at melde force majeure, da der ikke kan leves 100 pct. op til kontrakten.

Langt de fleste leverandører er i en uhyre vanskelig situation på nuværende tidspunkt og derfor er det også vigtigt at der handles rigtigt og spille med åbne kort overfor aftagerne af halmen, da de også kommer i en vanskelig situation som følge af den manglende halm til brændsel.