23.12.11

Bestyrelsen i Danske Halmleverandører ønsker en glædelig jul

Bestyrelsen i Danske Halmleverandører ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

2011 har været et hektisk år, ikke mindst som følge af den ekstremt besværligt høst, på grund af det våde vejr.
Følgerne kommer vi til, at mærke mindst et år mere, da den manglende halm skal leveres til næste år. Bestyrelsen mener det er en fornuftig løsning der er fundet med DONG Energy om udskydelse af levering. Der har været et forhandlingsklima med DONG med gensidig respekt og forståelse for modpartens store vanskeligheder der opstår som følge af halmmanglen.

Vi ser nu spændt frem mod en afslutning på energiforhandlingerne på Christiansborg. Vi håber politikerne husker på halmen, som en nemt tilgængelig og bæredygtig biomasse ressource, samtidigt med den giver mulighed for nye arbejdspladser i landdistrikterne. Der er muligheder inden for biogas, fjernvarme, forgasning, kraftvarme og ikke mindst bio-raffinering (ethanol).

Der er også mulighed for eksport af teknologi, se her for et godt eksempel.

Der afholdes årsmøde sidst i februar eller starten af marts - dato meldes ud straks i det nye år, hvor der udsendes indkaldelse.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Formand

Hans Stougaard