28.09.11

DONG har udsat datoen for indbretning af reduktion i kontraktmængde på grund af vejrlig.

DONG udskyder dato for indsendelse af vejrligsmeddelelse

Datoen er nu den 14. oktober som er dagen hvor de skal have modtaget meddelelsen.

Se brev her og skemaet der skal udfyldes her

BEMÆRK

Det er muligt at reducere kontraktmængden med op til 20 pct.

Er det ikke muligt for dig at skaffe 80 pct. af kontraktmængden, er det nødvendigt at der STRAKS tages kontakt til DONG Energy med en orientering om at det ikke er muligt at få samlet de 80 pct. HVIS du forventer at melde force majeure er det vigtigt at der "uden ugrundet ophold" tages kontakt til DONG med en orientering om situationens opståen. I kontrakterne fremgår det, at der kan meldes force majeure når der er sket en "naturkatastrofe" og hvorvidt DONG anser daglig regn i bjærgningsperioden som en naturkatastrofe, er ved at blive afklaret.