18.10.11

Videncentret for Landbrug har til Danske Halmleverandører og Landbrug & Fødevarer fremstillet nogle nedbørskort, der viser nedbør, mer-nedbør, aktuel nedbør/norm. nedbør og antal tørvejrsdage.

Nedbør 2011

Der er udarbejdet 8 kort, da nedbørsdata er delt i 2 perioder. I begge perioder er der kort for aktuel nedbør, mer-nedbør, aktuel nedbør / norm nedbør samt antal tørvejrsdag i perioden.

Kortene ligger som pdf filer.

1. august - 15. september - nedbør
1. august - 15. september- mer-nedbør
1. august - 15. september - aktuel nedbør/norm. nedbør
1. august - 15. september - antal tørvejrsdage

15. september - 10. oktober - nedbør
15. september - 10. oktober - mer-nedbør
15. september - 10. oktober - aktuel nedbør/norm. nedbør
15. september - 10. oktober - antal tørvejrsdage

Data er fra DMI og kortene er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, på opfordring fra Danske Halmleverandører og Landbrug & Fødevarer.

Thomas Holst
thl@lf.dk