05.11.11

Enkelt har ytret usikkerhed om leveringen i 2011 og 2012, grundet det meget lave forbrug her i starten af november.

Alt skal leveres - men der startes senere op med aftaget i år.

Der har været enkelte leverandører som har kontaktet foreningen for at spørge om de kan sælge den halm de har, da DONG og Vattenfall på nogle af kraftværkerne ikke tager halm ind.

Svaret er klart NEJ!

Alle skal levere alt den halm det er muligt i år og baggrunden for den udskudte start på enkelte store værker, er værkernes disponering af halmen til perioder hvor der er ekstra brug for varme til kunderne. På nuværende tidspunkt anvendes alternative brændsler på andre kedler på samme varmenet.

 

Status på situationen

Alle skal på nuværende tidspunkt have orienteret aftageren af halm om hvilke mængder der kan leveres i år. Hvis dette ikke er gjort skal der ringes til dem NU.
Der arbejdes på værkerne med at få et endeligt overblik overe situationen og de vil herefter lave planer for hvornår og hvor de skal prioritere halmen.

Danske Halmleverandører har kontakt til DONG om hvordan der findes en løsning i forhold til indgåede kontrakter.