02.12.11

DONG tilbyder nu deres leverandører at levere den mængde halm som ikke kan leveres i år til næste år.

Udskudt levering af manglende halm

DONG tilbyder nu deres leverandører at indgå aftale om levering af den halm som, grundet vejret, ikke kan leveres i år at levere den til næste år. Halmen skal leveres til samme pris som der ville være opnået i år, så prisen for leverandøreren er en manglende indeksregulering.
Har man kontrakter med en "vejrligsklausul" er der mulighed for at betale sig fri af de 20 pct. som klausulen omhandler. Det er dog en valgmulighed man har, og det kan derfor vurderes individuelt hvilken løsning der er bedst for den enkelte.

Danske Halmleverandører har haft tæt dialog med DONG om udformningen af deres forslag til leverandørerne. Det er forsøgt at give en enkel, billig og fleksibel ordning så alle kan få det bedste ud af situationen.

Der er udsendt breve fra DONG som beskriver aftalen, og som indeholder en svar blanket om man ønsker at indgå den udvidede aftale. Danske Halmleverandører anbefaler at man går ind på aftalen. Foreningen vurderer det er en god løsning på den yderst beklagelig situation vi alle er havnet i.

Se DONGs beskrivelse her

Der er nogle særlige forhold ved de decentrale kraftvarmeværker, man skal være opmærksom på. Det er begrundet i, at de er sat til salg (nogle rygtes allerede solgt) og derfor har DONG lavet mulighed for at den overførte halm ikke skal leveres. Det vil sige at kontrakten for den overførte halm opsiges, og der ikke skal leveres halm i den kommende sæson.

Det er muligt under særlige forhold og vilkår at få delt leveringen af den overførte halm til to sæsoner. Menr man at have sådanne særlige forhold, skal man kontakte DONG og tage dialogen med dem individuelt.

Det er vigtigt at huske, den opståede situation efter den usandsynlig våde høst, er et stort problem for langt de fleste halmleverandører og for DONG. Det er dyrt for alle parter.

Er der spørgsmål til aftalen, kan DONG kontaktes på maric@dongenergy.dk eller Thomas Holst kan kontaktes i Danske Halmleverandørers sekretariat på thl@lf.dk