12.09.11

Vattenfall har udsendt brev om regulering af priser på flerårige kontrakter til Fynsværket og kontrakter til Køge med den nye regulering. Se mere

Der kommer en ny reguleringsskrivelse

Halmleverandører med kontrakter til Vattenfall, har modtaget et brev med besked om hvilken regulering, der er af priserne på flerårige kontrakter til den nye leveringssæson.
Reguleringen var overraskende lav, hvilket fik Halmleverandørforeningen til at tage kontakt til Vattenfall for sammen at se på beregningen. Vi fandt en lille fejl i en formel i det anvendte regneark med væsentlig betydning.

Derfor udsender Vattenfall i løbet af kort tid, en ny skrivelse til alle berørte leverandører hvor reguleringen ændres fra 0 til ca. 6 %. Ændringen vedrører udelukkende leverandører til Fynsværket, samt de af Køge leverandørerne der har valgt "den nye reguleringformel" (priser, gødning, løn og brændstof)

Reguleringen hos DONG er ca. 8 %.

Forskellen skyldes små forskelle i hvilke indekser der anvendes i beregningen af indekseringen.

Er der spørgsmål til dette kan Thomas Holst kontaktes på thl@lf.dk