Påsatte brande - hold øje med halmstakkene
28.09.12
I år har der været en række påsatte brande af halmstakke. Alle bør være opmærksom på mistænkelig adfærd fra forbipasserende ved stakke.

Sikker håndtering af halm
17.07.12
Så nærmer vi os tiden for halmbjergning i marken. Her er vejledning i håndtering af halmballer fra arbejdet i marken, under transport og forhold om lagring.

Dødsfald i bestyrelsen
13.07.12
Det er med stor beklagelse at formand Hans Stougaard må meddele at Ivar Skovgaard Jensen ikke er blandt os mere. Ivar har efter længere tids sygdom måtte opgive kampen.
Ivar Skovgaard vil blive husket som et meget kompetent og loyalt bestyrelsesmedlem i Halmleverendørforenigen, hvor der aldrig var tvivl om hans store engagement.

På det personlige plan har vi også alle meget at sige Ivar tak for, der vil stå stor respekt om hans minde.

Ære være Ivars minde

Henvendelse til barmarksværker
23.05.12
Energiforliget fra 22. marts har givet mulighed for anvendelse af biomasse på 35 barmarksværker, uden der er krav om kraftvarmeproduktion.

Gas i halmen
22.05.12

Licitation Sjælland tre Decentrale værker
19.05.12
Første fælles halmlicitation til Masnedøværket, Ringsted Halmvarmeværk og Slagelse Kraftvarmeværk efter de er solgt fra DONG Energy. Der er nye kontreakter og handelsbetingelser.

Licitation forår 2012
18.04.12
DONG licitation forår 2012. HUSK der er frist 30. april 2012 Kl. 10.00 for indsendelse af tilbud.

Bemærk justeringer i materialet i forhold til tidligere licitationer. Vi har forventning om, at der er tale om mindre mængder halm, der efterspøærges. Husk også at du måske har overførte mængder fra 2011/12, der skal leveres i 2012/13.

Årsmøde 2012
05.03.12
Danske Halmleverandører afholdte årsmøde den 5. marts hos Kongskilde ved Sorø

Nyhedsbrev for medlemmer
04.03.12
Alle medlemmer af Danske Halmleverandører har mulighed for at modtage medlemsinformation fra foreningen vi e-mail.
Tilmelding:
Den nemmeste løsning er, at udfylde dette skema hvorefter man automatiske er på listen.

Indkaldelse årsmøde 2012
03.02.12
Hermed indkaldes til årsmøde i Danske Halmleverandører den 5. marts 2012. Det afholdes hos Kongskilde ved Sorø.