13.07.12

Det er med stor beklagelse at formand Hans Stougaard må meddele at Ivar Skovgaard Jensen ikke er blandt os mere. Ivar har efter længere tids sygdom måtte opgive kampen.
Ivar Skovgaard vil blive husket som et meget kompetent og loyalt bestyrelsesmedlem i Halmleverendørforenigen, hvor der aldrig var tvivl om hans store engagement.

På det personlige plan har vi også alle meget at sige Ivar tak for, der vil stå stor respekt om hans minde.

Ære være Ivars minde