01.03.13

Vattenfall har besluttet at stoppe produktionen på Køge Biopillefabrik, når de indgåede halmkontrakter
udløber i marts måned.

Danske Halmleverandører har den 29. februar modtaget nedenstående nyhed fra Vattenfall om lukning af deres pillefabrik i Køge.

Det er bekræftelsen på at halmen er på vej ud af den danske energisektor, når der ikke længere er basis for anvendelse af lokalt brændsel til energi, til fordel for importerede træpiller.

Der har været anvendt op til 100.000 tons halm i Køge. Fabrikken lukkes pr. 1. juli, med stop for halmindtag ca. 1. april 2013.

Så sent som den 21. februar har Hans Stougaard været til møde med Martin Lidegaard, hvor netop problemstillingen om faldende halmforbrug i Danmark var på dagsordenen.

Med udgangen af juli stopper brugen af halm til Enstedværket ved Åbenrå også med anvendelse af deres ca. 120.000 tons halm.

Nyhedsbrevet udsendt fra Vattenfall den 28. februar.