Energipolitisk åbningsdebat 2014 med indlæg fra Danske Halmleverandører
27.08.14
Foreningen Danske Kraftvarmeværker holder igen i år Energipolitisk åbningsdebat på Christiansborg den 8. og 9. oktober. Danske Halmleverandører har indlæg på konferencen, hvor næstformand Hans Otto Sørensen vil fortælle om potentialerne for halm til biogas.

Halmdating, find en køber eller sælger af halm
30.07.14
Brug halmdating til at finde købere eller sælgere af halm.

Halmleverandører på Sjælland – JA til bioolie fabrik
09.07.14
Der har været holdt et afgørende møde vedr. etablering af en bioolie fabrik ved Vordingborg. Her var deltagelse af en række sjællandske halmleverandører, som skulle opdateres på informationen om anlægget samt have information om hvordan det er muligt at investerer i projektet. Efter mødet var der enighed om at det er et stor JA til projektet.

MEC million tilskud
09.07.14
Maabjerg Energy Concept modtager 293 mio. kr. i støtte fra EU kommissionen.

Oplagring af halm
04.07.14
Så nærmer tiden sig hvor der skal lagres halm på marker og i lader. Her er en opdatering på reglerne for lagring af halm samt link til hele vejledningen fra Beredskabsstyrelsen.

Årsmode 2014
31.01.14
Årsmøde i Danske Halmleverandører den 3. marts 2014 i Vejle.
To nye medlemmer i bestyrelsen. Genvalg til formand Hans Stougaard.