31.01.14

Årsmøde i Danske Halmleverandører den 3. marts 2014 i Vejle.
To nye medlemmer i bestyrelsen. Genvalg til formand Hans Stougaard.

Referat fra årsmødet findes her.

Her under det endelige program for dagen.

9.45  Registrering og uddeling af stemmesedler
10.15 Orientering om hvem Maskinhandler Indkøbsringen Amba
10.30   Årsmøde

                            Dagsorden for årsmøde:

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/formanden, Hans Stougaard

3. Fremlæggelse af regnskab og budget v/Thomas Holst

a. Herunder fastsættelse af kontingent

4. Valg af formand. På valg er

a. Hans Stougaard

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er

a. Torben Hansen (Sjælland)

b. Ulrik Lunden (Jylland)

c. Niels Kofoed Holm (Bornholm)

d. Carsten Høegh (Lolland-Falster og Møn)

6. Valg af revisorer. På valg er

a. Karl Johan Thomassen

7. Behandling af indkomne forslag

a. Ingen forslag indkommet

8. Eventuelt.

                 

12.00

Direktør Leif Petersen, Bioethanol Denmark.  Etablering af ethanolanlæg ved Fredericia 

12.15

CEO Dan Riise, CWC Biofuels. Etablering af bioolieanlæg i Vordingborg

12.30

Frokost

13.30

Indlæg ved Maskinhandler Indkøbsringen og maskinleverandører 
Udvikling og effektivisering af maskiner til håndtering af halmen hos landmanden