27.08.14

Foreningen Danske Kraftvarmeværker holder igen i år Energipolitisk åbningsdebat på Christiansborg den 8. og 9. oktober. Danske Halmleverandører har indlæg på konferencen, hvor næstformand Hans Otto Sørensen vil fortælle om potentialerne for halm til biogas.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker omtaler selv arrangementet således: Årets møde med energisektorens beslutningstager og politiske ledere er præget af dialog og samspil om kursen for det kommende års arbejde med såvel de langsigtede udfordringer som de dagsaktuelle justeringer med blandt andet disse overskrifter:

  • FREMTIDSSIKRING AF ADMINISTRATION
  • MARKED, ØKONOMI & GRØNNE VISIONER 
  • FREMTIDENS FJERNVARME
  • REGIONER & KOMMUNER I DET KLIMA- & ENERGIPOLITISKE SET UP

Kort sagt - ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2014 sætter fokus på langtidsholdbarheden i den danske energipolitik.

Se programmet for dagen og tilmelding er her.