24.05.16

Maabjerg Energy Center afholder licitation til kraftvarmeværket. Der er frist for indsendelse den 24. juni kl. 10.
Bemærk der er ændret i leveringsvilkårene og vi anbefaler at alle læser de 8 sider igennem, inde der afgives tilbud.

Maabjerg Energy Center (MEC) har offentliggjort deres licitation for levering af halm til værket den kommende sæson. Der er frist for indlevering af tilbud den 24. juni 2016 kl. 10.

Danske Halmleverandører har været i positiv dialog med MEC om opdatering af deres leveringsbetingelser. I kan se de nye betingelser ved at gå på MEC hjemmesiden.

Der er kommet en række justeringer, hvor en vigtig er bonusordning for levering af tørt halm gennem hele sæsonen. Det er MECs og vores ønske at dette skulle give sig udslag i færre driftsstop eller drift med reduceret kapacitet, når det modtagne brændsel er tørt.

Vi anbefaler at alle bruget 20 min på at se de nye leveringsbetingelser igennem inde der afgives tilbud, da vilkårene har betydning for prissætningen af halmen. Det kan ikke anbefales at gå ud fra sidste års pris, nu der er nye betingelser.

I kan finde betingelserne her

Se vigtig datoer her

Tilbud kan sendes halm@mec-bhp.dk eller MEC Bioheat & Power, Nupark 51, 7500 Holstebro (OBS: Det er postadressen. Halmen skal leveres til på Energivej 2)