28.03.16

Danske Halmleverandører har gennemgået REFAs 39 siders aftalegrundlag og betingelser for levering af halm til Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk. I disse er der nogle vilkår,som foreningen gerne vil gøre leverandørerne opmærksom på, inden de afgiver tilbud. Det er vilkår, som ikke er de samme, som ellers benyttes i branchen, og som har betydning for prissætningen af halmen, og som indeholder nogle alvorlige forringelser sammenlignet med tidligere og med andre værker.

Det første som Danske Halmleverandører gerne vil opfordre til, er, at alle som vil give tilbud til REFA, sørger for at læse deres materiale, som kan findes på http://www.refaenergi.dk/

 

De forhold, som foreningen mener, der skal læses særligt grundigt er REFAs prisregulering i §7.1, hvorefter der kun reguleres en gang pr leverings år. Det vil sige, at den pris, som angives i tilbuddet, er prisen, som REFA afregner med frem til 1. februar 2017, hvorefter der prisreguleres en gang, som herefter er afregningsprisen resten af sæsonen. Det er vigtigt at bemærke, da det er almindelig praksis i branchen, at der prisreguleres hver måned på kontrakter. REFA har ikke ændret indekset, der reguleres efter, hvilket vil sige, at i en kontrakt med f.eks. DONG til Avedøre, vil prisen reguleres 1. september til det niveau, som hos REFA reguleres til 1. februar året efter. Så det er yderst vigtigt at være opmærksom på dette forhold, når der skal angives en pris i tilbuddet.

 

Et incitament til levering af tørt halm til værket er også fraværende. Måles der under 13,4 pct. fugt, sker der ingen regulering i vægten. Ej heller såfremt der leveres med 10 pct. Til gengæld reguleres der med 2 pct. vægtreduktion pr. pct. fugt, der er over 13.5 pct. til 15,4 pct. Og bemærk: Er det gennemsnitlige fugtindhold 15,5 pct. eller større, korrigeres vægten med minus 3 pct. pr. pct. stigende fugtindhold. (Se eksempler i REFAs samlede materiale side 6). Det betyder, at der ikke gives bonus for levering af ekstra tørt halm, heller ikke hvis leverandører har leveret f.eks. 90 pct. af halmen gennem sæsonen inden for værkets ønskede niveau.

 

Det er ligeledes interessant, at REFA har tre paragraffer med Force Majeure lignende bestemmelser. Den første kommer i § 9, hvor REFA forholder sig ret til at overføre leveringer til følgende sæson, såfremt der har været nogle tekniske forhold vedrørende anlægget eller dets betjening, teknisk begrundet behov for at anvende anden type biomasse, som begge har noget med værkets drift at gøre. Der kan ofte (andre steder) findes løsninger på sådanne ordninger mellem leverandørerne og aftager af halmen. Men REFA har så indskrevet, at såfremt de har afholdt ny licitation og indgået kontrakter for kommende sæson, kan de ansvarsfrit undlade at forlænge aftagepligten af leverandørernes.halm Hvad gør leverandørerne så med den mængde halm, som er bjærget og har stået på lager i 6-9 måneder? Skal der så køres sag mod REFA for at få kompensation for dette?

 

Samtidig har de mere almindelig Force Majeure regulering i § 11 og §12. § 11 handler om vejrlig og leverandørernes mulighed for at melde ind om vejrlig, når der f.eks. regner mere end 200 mm i området. Her kan der reduceres i leveringsmængde, mod betaling af 80 kr pr. tons som kontrakten skal reguleres ned med. Betalingen trækkes i afregningen af de først komne leveringer af halm. Sådanne vejrligs force majeure skal meddeles skriftligt senest 1. oktober.

 

Disse Force Majeure bestemmelser i REFA´s kontrakter er ganske usædvanlige, og ikke tidligere set i branchen, og er helt ensidigt til fordel for REFA. De ligger langt udenfor, hvad der er anstændigt, og det kan åbent diskuteres, om REFA virkelig vil kunne håndhæve dem i en given situation.

 

Der kan kun bydes ind med mellem 100 og 1.500 tons. I ”Udbudsbetingelserne” giver REFA sig selv lov til at justere et tilbud ned til 500 tons, så de kan ramme præcist den mængde de ønsker at købe.
Afsnittet er meget mærkeligt og uklart formuleret, og ikke helt nemt at forstå. Det er usikkert, hvor mange tilbud de kan reducere. Og især uforståeligt, når nu loftet på kontrakterne er 1.500 tons, så kan det vel ikke være verdens undergang at tage den sidste leverandør med fuldt ud, han kan jo maksimalt have 1.000 tons ekstra. Samtidigt forbeholder de sig ret til at trække lod blandt dem som til sidst ligger på samme pris, så hvorfor de har givet sig selv to muligheder for at ramme ”spot on” er uvist. 

 

Så begiver de sig ud i formuleringer om ”markedsprisen” på halm. Hvis de mener halmen, at på en licitation er for høj i forhold til det, de mener, er markedsprisen, forbeholder de sig ret til ikke at indgå kontrakter. Hvor får de den markedspris fra? Danske Halmleverandører kender kun til en enkelt statistik over indkøbspriser for halm, men den er baseret på frivillige indmeldinger og uden sammenligning af forskellige leveringsforhold (og virker meget farvet af måske politiske motiver). Samtidig er det en landsstatistik som Dansk Fjernvarme udgiver til deres medlemmer. Der mangler beskrivelse af, hvordan de finder markedsprisen. Alternativt er det jo en nem må¨de at aflyse en licitation på og afholde en ny, for at presse priserne ned.

Et af de store emner, som er oppe i branchen for tiden, er måling af fugtindhold i halm. Her benytter REFA sig af håndholdte målere. Det kan der skrives meget om, hvor præcise de er i forskellige situationer, og der tegner sig i dag et klart billede af, at alle systemer systematisk angiver for høje fugtindhold i tunge og hårdtpressede baller. Men det er noget Danske Halmleverandører løbende drøfter med aftagere af vores halm. Men REFA skriver i deres halmvejledning punkt 1.4.1, at de er berettiget til at udskifte måleudstyr, hvis der kommer noget bedre. Danske Halmleverandører kunne godt tænke sig at REFA forpligter sig til at skifte til noget bedre og mere præcist, når det kommer på markedet. Samtidig ville det være godt med gennemsigtighed om, hvordan de vedligeholder og sikrer kalibrering af måleudstyret, som jo er alfa og omega for korrekt afregning for halmen.

HUSK fristen er 5. april kl. 12.