01.02.16

Til efteråret skal der tændes op i de nye kedler i Lisbjerg. Når ilden i kedlen er stabil, skal der fra februar 2017 brændes af på fuld gas, hvilket vil sige der i værkets først licitation efterspørges halm med levering fra 1. februar 2017.

Kontrakter og andet materiale minder meget om det som kendes fra andre værker.

Det bør bemærkes at der kun efterspørges an-værk og minimum kontrakter er på 300 tons.

Herudover kan der gives tilbud på "kornhalm" eller "mikshalm", der kan vælges mellem Heston- og midi-baller samt der kan vælges mellem 1, 2, 3, 4 eller 5 års kontrakter.

Det er vigtig I alle læser kontrakt og tilhørende betingelser igennem inden der indsendes tilbud.Læs alt materialet her. Se annoncen her.

Fristen for indsendelse af tilbud er 29. februar kl. 12.00.

Det kan enten være med post til:

Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S, Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N, Att.: Per Nørskov Nielsen, Mrk.: Halm

eller på

halmtilbud@aarhus.dk

Bemærk der er også licitation til Fynsværket i samme dage, med samme frist for tilbud.

Se mere her.