Våd høst 2017 - vejr data
22.09.17
2017 har i mange områder af landet, været usædvanlig vanskelig. Der er i en række kontrakter, om levering af halm til varme eller kraft/varme, mulighed for at melde force majeure, hvor en af betingelserne er at der skal være faldet min. 200 mm regn i august og september. DMI har ugedata liggende fra alle deres målestationer, som kan benyttes i arbejdet med evt. force majeure.

På Fyn er nettet faldet
20.07.17
I et samarbejde mellem Færdselsgruppen, Danske Halmleverandører og Fynsværket er det gode resultat af en forsøgsperiode,at det nu er muligt at undgå net på halmlæs under transport til Fynsværket.

Demonstration af Krone halmudstyr 26. juli i Odder
19.07.17
HALMDEMO 2017 26. juli 2017 kl. 15:00 - 20:00
Maskinerne demonstreres kl. 16.30 og 18.30

Maabjerg Energy Center afholder licitation for 17/18 sæson.
09.06.17
Maabjerg Energy Center afholder halmlicitation med frist for tilbud den 23. juni kl 10.
Sendes til: halm@mec-bhp.dk eller
MEC - BioHeat&Power A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro, Att: Thomas Fjeldsted

Ny licitation Slagelse og Haslev maj 2017
05.05.17
Slagelse og Haslev varmeværker afholder licitation igen for 2017.

Aktuelle licitationer marts 17
08.03.17

Årsmøde 2017
04.03.17
Danske Halmleverandører har afholdt årsmøde den 3. marts 2017 kl 11.30 hos DLG Fyn på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

Årsmøde 2017
30.01.17
Danske Halmleverandører har afholdt årsmøde den 3. marts 2017 kl 11.30 hos DLG Fyn på Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.