20.07.17

I et samarbejde mellem Færdselsgruppen, Danske Halmleverandører og Fynsværket er det gode resultat af en forsøgsperiode,at det nu er muligt at undgå net på halmlæs under transport til Fynsværket.

Det er et vigtigt resultat der er opnået i samarbejde mellem Færdselsgruppen og Danske Halmleverandører, som vi nu forsøger at udbrede til flere værker.

Se nyheden på Landtrafik.dk  

 og på Landbrugsavisen