22.09.17

2017 har i mange områder af landet, været usædvanlig vanskelig. Der er i en række kontrakter, om levering af halm til varme eller kraft/varme, mulighed for at melde force majeure, hvor en af betingelserne er at der skal være faldet min. 200 mm regn i august og september. DMI har ugedata liggende fra alle deres målestationer, som kan benyttes i arbejdet med evt. force majeure.

Det er muligt at finde DMI data over deres målestationer rundt i landet. Det er data der er noteret på ugebasis, så der skal lægges lidt sammen.

I en række kontrakter er det ugerne i august (fra uge 31) og september (til og med uge 39) der skal ligge til grund for beregningen af nedbørsmængden.

Det er vigtigt at alle leverandører tager kontakt til lokale værk, med orientering om de aktuelle udfordringer med indsamling af tilstrækkelige mængder halm. Der er marker hvor halmen ikke kan bjærges, grundet store dybe spor fra mejetærskeren og andre hvor halmen er svundet ind, på grund af regnen og behovet for vending af halmen.

Alle I leverandører der har sikret sig alt halm til efterlevelse af kontrakt, bør også tage kontakt til værket med orientering om hvilke kvaliteter af halm der er indsamlet. Vi har hørt om en række leverandører, som har halmen med som er bekymret for kvaliteten. Det vil være god skik at orientere værket om dette, så der kan indgås dialog om dette.

DMI data kan findes her.