November

Halmtemadag 6. december
Danske Halmleverandører har taget initiativ til afholdelse af temadag om halmens fremtidige anvendelser. Dette for at sætte vise, at halm også i fremtiden skal benyttes til andet en husdyr og nedmuldning. Når vi i fremtiden vil af med de fossile ressourcer, skal der benyttes biomasse og her har halm en række muligheder som råvarer. Mød op og hør om mulighederne. Der sluttes af med seneste nyt fra Danske Halmleverandørers arbejdsgrupper, der fortæller om arbejdet med sikring af mere korrekt afregning af halm, med bedre fugtbestemmelse.


September

Efterregulering

Force majeure

Fremtidig fugtregulering

Halmsituationen

Har du ikke halm nok?


Juli

Danske Halmelverandørers orientering til værkerne om tørken
Danske Halmleverandører har 3. juli skrevet ud til en række varmeværker og Dansk Fjernvarmeværkers forening om situationen for halmleverandørerne på grund af tørken.
Brevet kan finde her og må gerne benyttes i dialog med værker.
Bemærk det er fra 3. juli - så hvis tørken fortsætter, forværres situationen dagligt.

Ikke meget halm i energifolig
Frit brændselsvalg til små værker, bioenergi taskforce, fortsat biogas udbygning og alle partier med i aftalen. Alligevel har halmleverandørerne vanskeligt ved at se den langsigtede understøttelse af halmbranchen. Se pressemeddelelse.


Juni

Tørke
Nedmuld ikke halmen!

Ekstrem tørke - mangle på halm
Alle bør presse halmen. Ikke noget til nedmuldning.

Opdatering af kontaktoplysninger


Maj

Rapport fra Klimarådet sætter spørgsmålstegn ved biomassens bæredygtighed
Dansk biomasse er med til at sikre bæredygtigheden i den grønne omstilling, og der er allerede nu krav til kraftvarmeværkerne om at bruge bæredygtig biomasse. Fokus bør derfor være på at forbedre de frivillige aftaler der er i dag, fremfor at indføre afgifter eller stram lovgivning.


April

Information til medlemmerne
Tilmeld din mail for at modtage vigtige nyheder og informationer


Marts

Licitation Ørsted 2018
Ørsted afholde licitation for kommende sæson.

Generalforsamling 2018
Generalforsamling i Danske Halmleverandører afholdes onsdag den 14. marts 2018 i Bårse, i samarbejde med DLG Øst

Tilmelding med navn og adresse bedes meddelt til Thomas Holst på THL@LF.DK
Seneste tilmelding til årsmøde er torsdag den 8. marts 2018


Januar

2018 Fælles licitation for Slagelse, Haslev m.fl.
Fælles 2018 licitation for halm til Vordingborg Kraftvarme A/S, Slagelse Kraftvarmeværk, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S