06.01.18

Fælles 2018 licitation for halm til Vordingborg Kraftvarme A/S, Slagelse Kraftvarmeværk, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S

Sjælland har Vordingborg Kraftvarme A/S, Slagelse Kraftvarmeværk, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S valgt igen i år at holde et fælles halmudbud. 

Vi opfordrer ALLE til at gennemlæse vilkårene i kontrakterne, da der særligt er noget at indregne i prissætningen i afsnittene om fugtregulering samt indeksering af flerårige kontrakter (der er ingen indeksering). HUSK det når prisen fastsættes.

Vordingborg Forsyning 

Slagelse Kraftvarmeværk

Halsskov Fjernvarmeværk

Ringsted Fjernvarme

Haslev Fjernvarme

St. Merløse Varmeværk

 

Fristen for indsendelse af tilbud er mandag den 22. januar 2017 kl. 12.00 halmtilbud@ramboll.dk mærket "Halm"

Har du spørgsmål kan Thomas Holst kontaktes i sekretariatet.