Danske Halmelverandørers orientering til værkerne om tørken
Danske Halmleverandører har 3. juli skrevet ud til en række varmeværker og Dansk Fjernvarmeværkers forening om situationen for halmleverandørerne på grund af tørken.
Brevet kan finde her og må gerne benyttes i dialog med værker.
Bemærk det er fra 3. juli - så hvis tørken fortsætter, forværres situationen dagligt.

Ikke meget halm i energifolig
Frit brændselsvalg til små værker, bioenergi taskforce, fortsat biogas udbygning og alle partier med i aftalen. Alligevel har halmleverandørerne vanskeligt ved at se den langsigtede understøttelse af halmbranchen. Se pressemeddelelse.