14.03.18

Generalforsamling i Danske Halmleverandører afholdes onsdag den 14. marts 2018 i Bårse, i samarbejde med DLG Øst

Tilmelding med navn og adresse bedes meddelt til Thomas Holst på THL@LF.DK
Seneste tilmelding til årsmøde er torsdag den 8. marts 2018

Bårse Samlingshus, Næstvedvej 52, 4720 Præstø.

09.30 Registrering og uddeling af stemmesedler (husk denne indkaldelse)
10.00 Generalforsamling Danske Halmleverandører. Dagsorden se nedenfor.
12.00 Frokost
13.00 DLG Øst, Status og forventning til korn/foderpriser, hvad vil DLG på bioenergiområdet, herunder import af halmpiller m.v.
14.15 Pause
14.30 Halmen i cirkulær bioøkonomi – hvor skal halmen hen i fremtiden, v Karen Hækkerup 
15.15 Rundvisning hos DLG Øst Bårse

16.00 Hjemrejse

 

Dagsorden generalforsamling:

1. Valg af stemmetællere og dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden, Hans Stougaard
3. Fremlæggelse af regnskab og budget v/Thomas Holst
4. Valg af formand. På valg er a. Hans Stougaard
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er a. Karl Johan Thomasen (Sjælland) b. Palle Sørensen (Valgt for et år i 2017, Jylland) c. Niels Kofoed Holm (Bornholm) d. Johannes Bay Poulsen (Lolland-Falster og Møn)
6. Valg af revisorer. På valg er a. Carsten Høegh
7. Behandling af indkomne forslag (skal være modtaget af formanden 3 uger inden mødet)
8. Eventuelt.

 

Se indkaldelsen og program her.