14.11.18

Danske Halmleverandører har taget initiativ til afholdelse af temadag om halmens fremtidige anvendelser. Dette for at sætte vise, at halm også i fremtiden skal benyttes til andet en husdyr og nedmuldning. Når vi i fremtiden vil af med de fossile ressourcer, skal der benyttes biomasse og her har halm en række muligheder som råvarer. Mød op og hør om mulighederne. Der sluttes af med seneste nyt fra Danske Halmleverandørers arbejdsgrupper, der fortæller om arbejdet med sikring af mere korrekt afregning af halm, med bedre fugtbestemmelse.

Temadagen er den 6. december fra 9.30 til 15.30 Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele 

Dagen er arrangeret i tæt samarbejde med Teknologisk Institut, AgroBusiness Park og Landbrug & Fødevarer.

Se program og tilmeldingsskema.
Pris 300 kr. til forplejning.

Program som pdf.