28.09.18

Danske Halmleverandører arbejder for tiden på at sikre, at den fremtidige fugtregulering sker så korrekt som muligt. Derfor er der fortsat dialog i fugtgruppen om den fremtidige fugtbestemmelse med mikrobølger.

Når der er fundet endelig aftale om mikrobølgerne, fortsætter fugtgruppen deres arbejde med at sikre korrekt fugtbestemmelse ved spydmålinger, der også kan være upræcise og ustabile. Samtidig fortsættes arbejdet med at tilpasse kontrakternes afsnit om fugtregulering, så det bedre afspejler virkeligheden. Det fremtidige arbejde med spydmålinger, sker i samarbejde med Dansk Fjernvarme, herunder teknisk konsulent Kate Wieck-Hansen.