28.09.18

Det er vigtigt at alle leverandører, der ved, at de ikke kan leve op til deres kontrakter, melder tilbage til værkerne. Har du en kontrakt, hvor der indgår vejrlig er der ofte en deadline for tilbagemelding. Kontrakter fra Ørsted og flere andre værker har frist for tilbagemelding d. 1. oktober. Her kan du melde ind med reduktion på op til 20 pct. af kontraktmængden.

Har du ikke en kontrakt med mulighed for reduktion i halmmængden er det stadig vigtigt, at du indgår i dialog med dit værk og meddeler, at du stadig forsøger at skaffe den manglende halm, da der stadig er halm på markedet.

Sørg for at give besked til værket i god tid inden du løber tør, så værket har mulighed for selv at sikre et erstatningskøb.