oktober

Danske Halmleverandører foretræde for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
19. september 2019 var en delegation fra Danske Halmleverandører til foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.
Udvalget virkede meget interesseret i vores budskaber, og spurgte ind til flere af emnerne vi havde bragt frem, på de 8 min der er til fremlæggelse.

Video om dansk halm
Bestyrelsen i Danske Halmleverandører har, i samarbejde med vigtig støtte fra en række sponsorer, fået udarbejdet en film (ca. 2 min) om hvilke muligheder der er fro fremtidig anvendelse af halm og at der er et behov for politiks bevågenhed på området.


September

Læserbrev fra formanden
Formand Hans Stougaard har forfattet et læserbrev, der har været i en række aviser og landbrugsmedier.
Læs formandens frustration over debatten om biomasse, hvor halmen glemmes. Samtidig slår formanden fast at halmen også er vigtig fremover.


Maj

Halm road-show Jylland
Danske Halmleverandører afholder tre road-show i Jylland alle fra kl 16 til 18.

6. juni, HCP Maskincenter, Bronzevej 3, 8940 Randers
11. juni, Scantruck A/S, Katkjærvej 5, 7800, Skive
12. juni, Hjallerup Maskinforretning, Navervej 1, 9320 Hjallerup

Halm road-show Fyn
Danske Halmleverandører og Heden Maskinforretning afholde road show på Fyn

Tid: 20. juni – kl. 16.00 til 18
Sted: Heden Maskinforretning, Damtoften 1, Heden, 5750 Ringe

Studstrupværket genoptager anvendelse af halm
Ørsted genoptager anvendelse af halm på Strudstrupværket fra kommende sæson. Halmen skal nu samfyres med træpiller hvor det tidligere var samfyret med kul.
Der forventes allerede anvendt 40.000 tons i 2019/2020, så der efterspørges halm.


April

Fynsværket licitation 2019
Fynsværket afholder licitation med frist for indsendelse af tilbud den 23. april 2019.


Februar

2019 Generalforsamling
Generalforsamling i Danske Halmleverandører afholdes onsdag den 20. marts 2019 på Agerskov Kro, i samarbejde med Sønderjysk Tørreindustri.


Januar

2019 Fælles licitation for Slagelse, Haslev m.fl.
Fælles 2019 licitation for halm til Vordingborg Kraftvarme A/S, SK-forsyning, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S. Frist 21. januar kl 12.00
BEMÆRK Ringsted søger uden for licitationen halm til indeværende sæson. Se deres hjemmeside.

Præsentationer fra halmtemadag 6. december 2018
Danske Halmleverandører har afholdelse temadag om halmens fremtidige anvendelser. Dette for at sætte fokus på, at halm også i fremtiden skal benyttes til andet en husdyr og nedmuldning. Når vi i fremtiden vil af med de fossile ressourcer, skal der benyttes biomasse og her hørte forsamlingen om de muligheder halmen har som råvare. Se præsentationerne fra dagen.