01.04.19

Fynsværket afholder licitation med frist for indsendelse af tilbud den 23. april 2019.

Se mere eller på Fynsværket hjemmeside.