2019 Fælles licitation for Slagelse, Haslev m.fl.
Fælles 2019 licitation for halm til Vordingborg Kraftvarme A/S, SK-forsyning, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S. Frist 21. januar kl 12.00
BEMÆRK Ringsted søger uden for licitationen halm til indeværende sæson. Se deres hjemmeside.

Præsentationer fra halmtemadag 6. december 2018
Danske Halmleverandører har afholdelse temadag om halmens fremtidige anvendelser. Dette for at sætte fokus på, at halm også i fremtiden skal benyttes til andet en husdyr og nedmuldning. Når vi i fremtiden vil af med de fossile ressourcer, skal der benyttes biomasse og her hørte forsamlingen om de muligheder halmen har som råvare. Se præsentationerne fra dagen.