03.01.19

Fælles 2019 licitation for halm til Vordingborg Kraftvarme A/S, SK-forsyning, Halsskov Fjernvarmeværk, Ringsted Fjernvarme A/S, Haslev Fjernvarme I.m.b.a og St. Merløse Varmeværk A/S. Frist 21. januar kl 12.00
BEMÆRK Ringsted søger uden for licitationen halm til indeværende sæson. Se deres hjemmeside.

Sjælland har forsyningsselskaberne i Vordingborg, Slagelse-Korsør (SK-Forsyning), Ringsted, Haslev og St. Merløse (FORS) valgt at udbyde deres halmindkøb til anvendelse på Vordingborg Kraftvarmeværk, Slagelse Kraftvarmeværk, Halmvarmeværket Stop39, Halsskov Halmvarmeværk, Ringsted Halmvarmeværk, Haslev Fjernvarme og St. Merløse Varmeværk til sæsonen 2019-2020 i et fælles udbud.

Bemærk SK-forsynings nye værk Stop39. Dejligt med nye anlæg der kan give sikker varmeforsyning til rimelige priser.  

Danske Halmleverandører vil opfordrer til:
- at ALLE læser materialet igennem og til de værker man ønsker at byde halm ind til, da der er forskelle mellem værkerne
- at lægge særligt mærke til at den pris som bydes ind, er prisen som betales uændret gennem hele kontraktperioden - uanset om det er for et eller tre år. Det vigtigt at huske, når man bestemmer den pris som halmen tilbydes til. Er du i tvivl om betydningen - kontakt din konsulent, det kan være betydelige beløb vi taler om.
- at er du storleverandør (mere end 5.000 ton til værkerne samlet eller 15 % af et værks forbrug), er der særlige krav du skal være opmærksom på 
- at bakke op om at SK-forsyning, som de første af selskaberne, nu også modtager MIDI-baller (på op til 800 kg)
- at bemærke fugtreguleringen. Hvis det gennemsnitlige vandindhold for det enkelte læs er større end 13%, reduceres læssets indvejede vægt med 2% for hver hele procent vandindholdet er større end 13%. Hvis læssets vandindhold er større end 17%, reduceres læssets indvejede vægt med 4% for hver hele procent vandindholdet er højere end 17%.
- VIGTIG du læser materialet selv og tager stilling til omkostninger forbundet med vilkårene der stilles til denne gruppe af værker. 

Danske Halmleverandører mangler en beskrivelse af hvordan værkerne sikrer så korrekt som mulig fugtbestemmelse. Der er så mange forhold der har betydning i den ene eller anden retning - så det er vigtigt at der er beskrevet hvordan værkerne sikrer ingen af parterne føler sig snydt i fugtbestemmelsen.
Det er noget Danske Halmleverandører fortsat arbejder med at få en afklaring på.  

Find værkerne materiale:
Vordingborg Forsyning A/S: www.vordingborgforsyning.dk
SK Forsyning A/S: www.skforsyning.dk
Ringsted Forsyning A/S: www.ringstedforsyning.dk
Haslev Fjernvarme I.m.b.a.: www.haslev-fjernvarme.dk
FORS A/S (St. Merløse): www.fors.dk  

Frister
Udbudsperioden løber fra og med fredag den 4. januar 2019 til og med mandag den 21. januar 2019 kl. 12.00.

Skriftlige tilbud skal være modtaget senest: halmtilbud@ramboll.dk mærket "Halm"

Mandag den 21. januar 2019, kl. 12.00. (Dette gælder for både e-mail og post fremsendelser)

Spørgsmål vedrørende udbudsrunden, afgivelse af tilbud, indholdet i kontrakter og øvrige vilkår for levering af halm kan stilles til tlf.: 51 61 69 10 eller e-mail: halmtilbud@ramboll.dk,

 

Har du spørgsmål til Danske Halmleverandører kan Thomas Holst kontaktes i sekretariatet.