01.01.19

Danske Halmleverandører har afholdelse temadag om halmens fremtidige anvendelser. Dette for at sætte fokus på, at halm også i fremtiden skal benyttes til andet en husdyr og nedmuldning. Når vi i fremtiden vil af med de fossile ressourcer, skal der benyttes biomasse og her hørte forsamlingen om de muligheder halmen har som råvare. Se præsentationerne fra dagen.

Temadagen var den 6. december på Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele 

Dagen var arrangeret i tæt samarbejde med Teknologisk Institut, AgroBusiness Park og Landbrug & Fødevarer.

Se præsentationer og program

Program som pdf.