02.10.19

Bestyrelsen i Danske Halmleverandører har, i samarbejde med vigtig støtte fra en række sponsorer, fået udarbejdet en film (ca. 2 min) om hvilke muligheder der er fro fremtidig anvendelse af halm og at der er et behov for politiks bevågenhed på området.

Se den interessante film.

Send gerne linket til venner og bekendte, vi ønsker at få budskabet ud.