Velkommen til

Danske Halmleverandører

Her finder du information om foreningens bestyrelse og information om arbejdet for udnyttelse af halm til energi.

 
30.05.19Studstrupværket genoptager anvendelse af halm

Ørsted genoptager anvendelse af halm på Strudstrupværket fra kommende sæson. Halmen skal nu samfyres med træpiller hvor det tidligere var samfyret med kul.
Der forventes allerede anvendt 40.000 tons i 2019/2020, så der efterspørges halm.


 

Information
Sponsorer
Danske Halmleverandører opfordrer til at støtte vores sponsorer.  
Årsmøde 2019
Generalforsamling i Danske Halmleverandører afholdes onsdag den 20. marts 2019 på Agerskov Kro, i samarbejde med Sønderjysk Tørreindustri.