Halmleverandørerne arbejder for at for at sikre de bedst mulige betingelser for producenter og leverandører af halm. Det indebærer en lang række aktiviteter, herunder møder og forhandlinger med el- og varmeværker, ministerier og styrelser. For at have gennemslagskraft har vi behov for et solidt medlemsgrundlag.

Vi opfordrer derfor alle, der har interesse i at producere eller levere halm til energiformål til at melde sig ind i Danske Halmleverandører og derved bidrage til arbejdet med at sikre de bedst mulige betingelser for halmleverandører.

Kontingentet for indeværende år udgør for aktive medlemmer: 2,25 kr. pr. ton leveret halm

Indmeldelsesskema/skema til indberetning af kontraheret halm kan hentes her 

Ønskes der medlemsskab uden fast levering af halm til energi, er der medlemsskab til 500 kr + moms.